Girls Varsity Soccer 2018 · West v Legacy 04 30 18